Hukuksal / Politikamız

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 3- (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkan tarafından iki bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. (1)(2)

(3) (Ek: 2/6/2014 – 6518/86 md.) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir.

MADDE 4- (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

Birazzhirs.net 5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, web site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

İlgili Yasa:

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü değil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

Dikkat! Sitemizde telif haklarının size ait olduğu ve yayınlanmasından rahatsız olduğunuz bir içerik varsa bizimle [email protected] adresinden ya da “Yardım” kısımından direkt iletişime geçtiğiniz takdirde, içerik sitemizden kaldırılacaktır. Yorum olarak yazılan hiç bir mesaj dikkate alınmaz yazılı mail olarak gönderilen bildirimleriniz dikkate alınır! Bize içeriği kaldırmak için herhangi bir para vs gibi şeyler teklif etmeyiniz. İfşa kaldırtmak istiyorsunuz ama İfşa’da bahsi geçen kişi değilseniz (arkadaşısınız veya bir yakını) mail atmayınız. İçeriği kaldırtmak isteyen kişinin bizzat bize kendisi bildirmesi gerekmektedir. Rica edin kaldırırız, mağdur etmeyiz. Birazzhirs.net asla yasa dışı bir içerik paylaşmaz ve hayvan, çocuk, işkence +18 yaş altı içeriklere karşıyız ve tavrımız nettir. Ayrı yeten bize ifşa gönderen/sitemize giriş yapan kişilerin bilgilerinin kayıtlarını tutmamakla beraber hiçbir şekilde 3. şahışlarla paylaşmamaktayız! Paylaşılmış olan içerikler kesinlikle bizimle alakası olmayıp kullanıcılarımız tarafından yayımlanan içeriklerdir. Bilginize sunarız.

Dip not: Bize ifşa kaldırtmak için mail atıyorsanız biz, sizin bu metni okuduğunuzu, bilgilendirmiş olduğumuzu taahhüt etmiş sayarız. Bizi tehdit ederek mahkemelik olursunuz, savcılığa, karakola gidiyorum, şikayette bulanacağım demeyin. Biz “Türkiye Cumhuriyet”i yasalarına uygun bir şekilde hareket ediyoruz ve çizgimizi bozmayacağımızı bilmenizi isteriz. Zaten sitemizde paylaştığımız içeriklerin tümü, kişinin kendi hür iradesi ile çekmiş olduğu ve 3. şahıs/şahıslar ile paylaşmış olduğu içeriklerdir. O kişi içeriklerinizi/görüntülerinizi bizimle paylaşıyorsa sorunu bizimle değil o kişi ile halledin. Bizim için kaldırmak kolay, kaldırırız!… Fakat şunu unutmayın ki bizimle ters düz konuşup emrivaki tavırlar sergilerseniz bilmenizi isteriz ki biz istemezsek o içerik sitemizden hiçbir şekilde kaldırılmaz!

Saygılarımla, @root.